Guitar Hero Three Control Panel

Guitar Hero Three Control Panel 2.0

Miễn phí
Accesses and manages internal data of Guitar Hero 3
Người dùng đánh giá
4.4  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0.4.6 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
MaXKilleR

Guitar Hero Three Control Panel cho phép người quản lý Guitar Hero 3 dữ liệu. Phần mềm này cập nhật thường xuyên và sẵn sàng như một thả tự do. Phần mềm...... yêu cầu gốc cy Guitar anh hùng 3 cần phải cài đặt trước khi dùng. Nó hỗ trợ mp3 các tập tin và Guitar Hero:
Aerosmith.

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: