Guitar Hero Three Control Panel

Guitar Hero Three Control Panel 2.0

Miễn phí
Accesses and manages internal data of Guitar Hero 3
Người dùng đánh giá
4.4  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0.4.6 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
MaXKilleR
Access and modify the audio files containing the songs featured in the Guitar Hero 3 and Guitar Hero: Aerosmith games to replace them or modify the gameplay aspect of playing them in-game such as unlocking cheats for high scores and lowering the difficulty. The utility supports MP3, OGG, FLAC, WAV-PCM.
Guitar Hero Three Control Panel cho phép người quản lý Guitar Hero 3 dữ liệu. Phần mềm này cập nhật thường xuyên và sẵn sàng như một thả tự do. Phần mềm...... yêu cầu gốc cây Guitar anh hùng 3 cần phải cài đặt trước khi dùng. Nó hỗ trợ mp3 các tập tin và Guitar Hero:
Aerosmith.
Thông tin được cập nhật vào: